תפריט יצירת קשר התקשר
טלפון טלפון: 0527335192
מתפללים
ציון קבר שמואל
תקיעת שופר

אודות כולל שמואל הנביא

בשנת תשס"ד ב(2004) עברתי לגור בהר שמואל בשכונה הסמוכה לקבר שמואל הנביא זיע"א וכמובן שבזכות שמואל הנביא הייתה לי ישועה שהגעתי לבית הזה שבהר שמואל כשביקשתי שמואל הנביא שיעתיר בעדי לפני ה' יתברך! וראיתי שתפילתי התקבלה כי מצאתי את הבית בהר שמואל והאדם שמכר לי את הדירה שמו שמואל ובאותו שבוע נולד לי בן שקראנו לו שמואל על שם שמואל הנביא.

בכל בוקר עם עלות השחר הייתי מגיע להתפלל אצל שמואל הנביא משום שלא היה מנין ורציתי לחזק את המקום, לא היו אנשים קבועים אלא אנשים שמזדמנים מידי פעם כך שהרבה פעמים לא היה מנין כלל.

והנה באחד הימים באו הישמאלים מכפר הסמוך וחיללו את ארון הקודש שבזמנו היה כספת עם ספר אחד . לא היה סוף לצערי והחלטתי לעשות פעולה שלא יבוא פעם שנית שחס ושלום שיחללו את המקום .

החלטתי להקים כולל במקום כי רוב הזמן המקום היה ריק מהאדם, הנחתי קופות במקום ואספתי שקל בשקל, גם אנשים נדיבים כשראו את האברכים שלומדים במקום וראו את המצוקה בה אנו יושבים ולומדים עזרו, ומזה הצדקות חודש בחודשו שילמנו משכורתם שלימה ברוך ה'.

גם התפילות שהתפללנו בעבור אנשים התקבלו בזכות שמואל הנביא וראו ישועות הן בזיווגים הן הזרע קודש בר קיימא הן לרפואה שלמה והאנשים החלו לבוא יותר כשראו שיש כולל רציני במקום. גם הנשים כבר לא פחדו להגיע כשראו שיש כולל במקום.

זכות שמואל הנביא ה' יתברך עזר לנו, עוזר לנו ויעזור לנו בהקמת בית המקדש במהרה בימינו אמן וניזכה להגדיל תורה ולהאדירה ולעטור למען עם ישראל לכל הישועות.

ומשיח מהרה יבוא ויגאלנו אמן ואמן.

---

עשר עובדות מרתקות על שמואל הנביא וסגולה מיוחדת

 

זמני היום בכולל

4:00
לימוד עד תפילת שחרית בנץ החמה

13:00
מנחה גדולה

09:30 - 18:00
לימוד בכולל
09:30 - 11:00
יום שישי לימוד בכולל

עלון שבועי

עלון

סרטון נבחר

יוטיוב